VRI blir til «FORREGION Pilar 1 – Mobilisering til forskning»

Det vil skje en del endringer i prosjektet fra i høst. VRI har nå vart i 10 år og går nå inn i en ny fase med nytt navn. Prosjektet har fra 2017 bakgrunn i Forskningsrådets satsing FORREGION, som er delt opp i tre såkalte pilarer:

  1. breddevirkemidler for mobilisering til forskningsbasert innovasjon (kompetansemegling, forprosjekter, etc.)
  2. kompetanseprosjekter, kalt kapasitetsløft, for å styrke kompetanse- og forskningstilbudet for næringslivet i områder med særlig potensial eller særlige behov og
  3. kunnskaps- og dialoginnsats om regionalt arbeid med forskningsbasert innovasjon

Pilar 1 er hovedsaklig en videreføring av VRI slik dere kjenner den med noen endrede virkemidler og noe endret fokus på næring.

Næringene som det fokuseres på fra 2017 er med tilliggende fokusområde er:

  1. Prosess- og teknologiutvikling innen miljø (herunder mikro-, nanoteknologi og elektronikk, vannrensing og maritim næring) og et særlig fokus mot bærekraftige autonome systemer og løsninger
  2. Grønn forskning (landbruk)
  3. Film, spill og medieteknologi

Virkemidlene for det nye prosjektet er i hovedsak

  • Kompetansemegling
  • Tenketank (prosess)
  • Forprosjektmidler
  • Mobilitetsstøtte

Vi er nå i prosess med å rekruttere kompetansemeglere for det nye prosjektet og kommer tilbake med mer informasjon utover høsten om videre fremdrift i prosjektet.