Verdensrekord under vann

Lokalbedriften OceanTherm er i ferd med å nå et marked større enn Vestfold. Det startet med at den nyoppstartede bedriften fikk midler fra samarbeidsprosjektet Forregion, og har nå etablert seg med hovedkontor i hjembyen Horten.

– Målet med bedriften er å fremme bærekraftig utvikling i regioner som er utsatt for tropiske orkaner og tyfoner, sier Vestfoldgründeren Olav Hollingsæter.

Vestfold fylkeskommune samarbeider om Forregion med Universitetet i Sørøst-Norge (USN), Forskningsrådet, Innovasjon Norge, EU-nettverk Sørøst-Norge og Oslofjordfondet som bidrar og hjelper med å etablere nye bedrifter i fylket.

Kobler forskningsmiljøer

Verdiskapingen i Vestfold har de siste årene vært lav og bedriftene trenger derfor støtte til å omstille seg for å skape høyere og mer bærekraftig verdiskaping i fylket.

– Forregion Vestfold er et treårig prosjekt som bidrar til at bedrifter og forskere jobber sammen for å øke forskning, innovasjon og verdiskaping i næringslivet, og for å utvikle ny kunnskap om hvilke former for slikt samarbeid som er mest innovasjonsfremmende. Som en del av Verdiskaping Vestfold er det fint å se at samarbeid fører til resultater, sier regionaldirektøren i Vestfold fylkeskommune, Sverre Høifødt.

Stein Erik Fjeldstad er prosjektleder i Vestfold fylkeskommune og forteller at kompetansemeglerne bidrar med faglig støtte til bedriftene. Deres rolle er å hjelpe til med å koble bedrifter mot forskningsmiljøer.

– Kompetansemeglernes kunnskap og kjennskap til forskningsmiljøer fører til økt verdiskaping, utvikling av gode forskningsprosjekter og hjelp til å innhente det beste forskningsmiljøet til bedrifter, sier Fjeldstad.

Olav Hollingsæter fra Horten er gründeren bak OceanTherm og tok kontakt med kompetansemeglere i Forregion. OceanTherm holder til på Forskningsparken og det er kort vei til kompetansemeglerne. Det har ført til en idé som startet i fylket og som nå formidles ut i verden.

– Vi kom i kontakt med Forregion gjennom Forskningsrådet som guidet oss dit. Forregion har bidratt til at OceanTherm har hatt muligheten til å kartlegge idéen og ikke minst gjort det mulig å forsøke med bobling på dypt vann, sier Hollingsæter.

Hva menes med bobling på dypt vann?

– Bobling på dypt vann er en metode for å skape strømmer i fjorder og hav. Vi vil løfte kaldere vann opp i overflaten for å redusere overflatetemperaturen. Tropiske stormer tilføres energi fra varmen i overflatevannet og kan utvikle ordinære stormer til orkaner, forklarer Hollinsæter.

Han legger til at energitilførselen stopper hvis temperaturen i overflaten er mindre enn 26,5 °C.  Det er denne grensetemperaturen vi prøver å komme under ved å løfte dypereliggende, kaldere vann opp i overflaten og stormens styrke avtar.

– Målet er å redusere og helst stoppe energitilførselen fra havet til orkanene slik at de de ikke utvikler seg videre eller at de gradvis dør, sier Hollingsæter.

 

Vestfold som hovedkvarter og etterspørsel i USA

Etter at Forregion tok imot søknaden fra OceanTherm har investorer bidratt med midler til prosjektet. Det er flere som ser at dette er en ny og spennende teknikk som kan hindre naturkrefter i å gjøre enorme ødeleggelser.

Mer om OceanTherm her: https://www.oceantherm.no/

Bedriften er nå i ferd med å vokse og er for tiden i USA for å søke støtte til videre forskning og utvikling.

– Om dette slår gjennom i USA så ser dette ut til å bli veldig lovende. Vi har fått flere amerikanske interessenter og får vi bygget den første piloten på boblegardin, blir dette stort i framtiden, sier Hollingsæter.

 

Samarbeid er nøkkelen

Forregion er et lavterskeltilbud som kan bidra til å øke samarbeid mellom bedrift og forskningsinstitusjoner og andre samarbeidspartnere. OceanTherm fikk først markedsavklaringsmidler fra Innovasjon Norge i mars 2017.

– I samarbeid med SINTEF Ocean ble det gjennomført et forsøk på dypt vann i Trondheimsfjorden.

Forsøkene bekreftet at det er mulig å bruke bobling på dypt vann til å redusere overflatetemperaturen for å unngå orkaner. Vi klarte å løfte opp vann fra 50 meters dyp i dette forsøket, og det er dette som er en uoffisiell verdensrekord, sier Hollingsæter.