Trygghet for småbarnsforeldre

Vestfoldgründeren ble tildelt 200.000 kroner av samarbeidsprosjektet Forregion for ett år siden. Nå er småbarnsmoren én av 4 % kvinnelige tech-grundere og har etablert Babysensor AS i Vestfold.

 

– Da jeg fikk barn savnet jeg en enhet som gjør at vi småbarnsforeldre holder roen når barnet sover og forbedrer tryggheten. Kombinasjonen av teknologi og kundeforståelse har vært avgjørende for å utvikle Babysensor AS, sier Vestfoldgründeren, Anita Fevang.

Vestfold fylkeskommune samarbeider om Forregion med Universitetet i Sørøst-Norge (USN), Forskningsrådet, Innovasjon Norge, EU-nettverk Sørøst-Norge og Oslofjordfondet som bidrar og hjelper med å etablere nye bedrifter i fylket.

Mer om forregion1: https://vestfold.forregion.no/

Delt ut over 2 millioner til nye bedrifter i Vestfold

Verdiskapingen i Vestfold har de siste årene vært lav og bedriftene trenger derfor støtte til å omstille seg for å skape høyere og mer bærekraftig verdiskaping i fylket.

– Forregion Vestfold er et treårig prosjekt som bidrar til at bedrifter og forskere jobber sammen for å øke forskning, innovasjon og verdiskaping i næringslivet, og for å utvikle ny kunnskap om hvilke former for slikt samarbeid som er mest innovasjonsfremmende. Som en del av Verdiskaping Vestfold er det fint å se at samarbeid fører til resultater, sier Sverre Høifødt, regionaldirektøren i Vestfold fylkeskommune.

Stein Erik Fjelstad er prosjektleder i Vestfold fylkeskommune og forteller at kompetansemeglerne bidrar med faglig støtte til bedriftene. Deres rolle er å hjelpe til med å koble bedrifter mot forskningsmiljøer.

– På grunn av kompetansemeglernes kunnskap og kjennskap til forskningsmiljøer, har det ført til utvikling av gode forskningsprosjekter, økt verdiskaping og hjelp til å innhente fra det beste forskningsmiljøet til videre utvikling av bedriftene, sier Fjeldstad.

Ole Henrik Gusland fra Institutt for mikrosystemer er en av kompetansemeglerne i Forregion og har hjulpet Babysensor fra idéen ble levert på en post-it-lapp av Fevang.

– Jeg ble kontaktet av Anita hvor hun presenterte idéen sin. Hun kom i kontakt med kompetansemeglerne på bakgrunn av informasjon fra Innovasjon Norge, og da kom hun med en papirlapp med en produktidé. Så spør hun om hjelp til hvem som kan være med å bygge den første prototypen, sier Gusland.

Dermed ble prosjektet tildelt 200 000 kroner til utvikling hvor et samarbeid ble første steg for Babysensor AS.

Skaper arbeidsplasser i Vestfold

Babysensor AS har et nyttig samarbeid med flere samarbeidspartnere som er lokalisert flere steder i Vestfold, så det er ingen tvil om hvor bedriften skal være plassert.

– Bedriften er Larvikbasert. Jeg er knyttet til flere deler av Vestfold og har lyst til å fremme fylket. Det å få til et samarbeid med universitetet s og eksperter på sensorteknologi er vesentlig for fremdriften av prosjektet. Jeg er opptatt av at universitetets kunnskap kommer ut og gjør nytte for seg, både i form av skatt og konkurransedyktige bedrifter med vekstpotensial som fører til arbeidsplasser. Det er altfor mye kunnskap fra universitetene som ikke kommer videre, sier Fevang.

Samarbeid med resultat

Gründeren er sikker på at uten kompetansemeglers kunnskap om teknologi hadde ikke bedriften blitt stiftet. Videre jobber Babysensor AS med universitetet med å videreutvikle idéen.

– Uten kompetansemeglerne hadde ikke dette vært en realitet, det har vært svært avgjørende. Kompetansemeglerne kjenner til industrien og gjør prosessveien mindre tung, og det de får til på noen timer hadde vi brukt flere dager på, sier Fevang.

Nå har bedriften igjen blitt tildelt 200 000 kroner til videreutvikling.

–  Prosjektet har gitt bekreftelse på at det går an å måle hjerterytme og liggeretning på babyer via sensorer og å se det på skjerm. Nå ønsker vi å finne best mulig måte for å måle flere parametere på små barn. Det er forhåpninger om å se produktet i butikk i løpet av 2020, sier Vestfoldgründeren.