Prosjektutviklingsprosess mot Horisont 2018

BLI MED I PROSJEKTUTVIKLINGSPROSESS MOT HORISONT 2018 UTLYSNINGER!

Det er nå en flott muligheten til å bli med i målrettet søknadsarbeid mot kommende utlysninger i Horisont 2020 sammen med EU-nettverk Viken, Osloregionens Europakontor og det internasjonale ERRIN nettverket. Ved å delta får du;

  • Detaljert informasjon om de nye utlysningene 2018-2020
  • Styrket nettverket ditt, satt opp rette konsortier og bygget partnerskap
  • Eksperthjelp til å utvikle en god søknad
  • Øke sjansen for at ditt prosjekt blir finansiert!

Bedrifter og forskningsmiljøer er på jakt etter partnere i offentlig sektor for å vise samfunnseffekt, reel impact og styrket mulighet for implementering av innovasjonsaktivitetene. Kommuner, fylkeskommuner og interesseorganisasjoner er derfor veldig attraktive samarbeidspartnere!

Første viktige milepæl er å melde inn prosjektideer før 31. august. Alternativt kan dere melde deres interesse som partner i et utvalgt konsept innen den 27. september.

 Mer info og påmelding finner dere her http://www.vikeneu.no/epdw/

Ta kontakt med oss i EU-nettverk Viken for å få hjelp til å selge inn din prosjektide og/eller ønske om partnerskap i prosessen!

image003