Mobilisering til forskningsbasert innovasjon i Vestfold

FORREGION Vestfold utlyser 800.000 kr til forprosjekter

Bakgrunn FORREGION Vestfold kommer i år til å gjøre utlysning av forprosjekter 4 omganger i 2018, i mars, mai, september og november. Det utlyses totalt 3,2 millioner kroner i 20...
Les mer

Høgskolen i Sørøst-Norge får også FORREGION pilar 2

HSN er en av 7 norske læresteder som får prosjektmidler fra Norges forskningsråd for å skaffe frem ny kompetanse næringslivet trenger HSNs Kapasitetsløft gis for økt kompetanse og utnyttelse av autonome systemer, (Buskerud, Telemark, Vestfold) med tilsammen 14,1 millioner kroner over tre år.

Les mer

PANGSTART – Forretningsutvikling på rekordtid

Smart Innovation Norway inviterer til en ny runde med PANGSTART.

Les mer

CMOS Pixel Sensors for tracking particles at the CERN LHC August 22

Department of Microsystems invite you to the following seminar on Tuesday 22 August, 12.15:

Les mer

Prosjektutviklingsprosess mot Horisont 2018

BLI MED I PROSJEKTUTVIKLINGSPROSESS MOT HORISONT 2018 UTLYSNINGER!

Les mer

Ny prosjektleder

Paal Aamaas er engasjert som ny prosjektleder i forbindelse med at prosjektet går inn i en ny prosjektperiode.

Les mer

VRI blir til «FORREGION Pilar 1 – Mobilisering til forskning»

Det vil skje en del endringer i prosjektet fra i høst. VRI har nå vart i 10 år og går nå inn i en ny fase med nytt navn. Prosjektet har fra 2017 bakgrunn i Forskningsrådets satsing FORREGION, som er delt opp i tre såkalte pilarer:

Les mer

Artikler fra før august 2017 finner du på vrivestfold.forregion.no