Mobilisering til forskningsbasert innovasjon i Vestfold

Prosjektutviklingsprosess mot Horisont 2018

BLI MED I PROSJEKTUTVIKLINGSPROSESS MOT HORISONT 2018 UTLYSNINGER!

Les mer

Ny prosjektleder

Paal Aamaas er engasjert som ny prosjektleder i forbindelse med at prosjektet går inn i en ny prosjektperiode.

Les mer

VRI blir til «FORREGION Pilar 1 – Mobilisering til forskning»

Det vil skje en del endringer i prosjektet fra i høst. VRI har nå vart i 10 år og går nå inn i en ny fase med nytt navn. Prosjektet har fra 2017 bakgrunn i Forskningsrådets satsing FORREGION, som er delt opp i tre såkalte pilarer:

Les mer

Artikler fra før august 2017 finner du på vrivestfold.forregion.no