Mobilisering til forskningsbasert innovasjon i Vestfold

USN signs agreement on development of Shore Control Center – for autonomous vessels

University of South-Eastern Norway (USN) recently signed an agreement with Wilhelmsen Ship Management og classification company DNV GL on development of a Shore Control Center for autonomous vessels. The center will be situated at Wilhelmsen´s offices in Lysaker, Norway.

Les mer

FORREGION Vestfold utlyser forprosjektmidler

Bakgrunn FORREGION Vestfold kommer i år til å gjøre utlysning av forprosjekter 4 omganger i 2018. Det utlyses totalt 3,2 millioner kroner i 2018. Midlene er tiltenkt små og mellomstore bedrifter med lite eller ingen erfaring med forskning, og skal avhjelpe dem med å søke ny kunnskap via forskning og en FoU aktør for videre utvikling av egne produkter eller tjenester gjennom innovasjon.

Les mer

Applied Autonomy Systems Summit 2018

Welcome to The Applied Autonomy Systems Summit 2018 (AASS 2018). This is the second annual symposium bringing together different academic disciplines and industries to present and discuss the state of the art of applied autonomous systems. Such systems are based on the developments in enabling technologies within robotics, computing, and telecommunications.

Les mer

Åpning av Testarena Horten 16. oktober

Norge har vært et foregangsland innen maritim autonom teknologi og åpnet verdens første autonome testområde i Trondheim. Horten lanserer nå en komplett åpen autonom maritim testarena - «Testarena Horten». Her kan bedrifter, studenter og forskere få tilgang til all nødvendig infrastruktur og kunnskap i verdensklasse for å teste ut alt fra sensorer, delsystemer og navigasjonsalgoritmer til farkoster og skip, assistert og praktisk tilrettelagt av Universitetet i Sørøst-Norge i tett samarbeid med ledende norsk industri.

Les mer

Vår Autonome Fremtid

Klyngen Sustainable Autonomous Mobility Systems (SAMS) og Universitet i Sørøst-Norge (USN) inviterer til et frokostseminar med vår Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen på USNs campus i Drammen den 11. september kl 8-11.

Les mer

FORREGION Vestfold utlyser 1.000.000 i forprosjektmidler

Bakgrunn FORREGION Vestfold kommer i år til å gjøre utlysning av forprosjekter 4 omganger i 2018, i mars, juni, september og november. Det utlyses totalt 3,2 millioner kroner i 2...
Les mer

FORREGION Vestfold utlyser 800.000 kr til forprosjekter

Bakgrunn FORREGION Vestfold kommer i år til å gjøre utlysning av forprosjekter 4 omganger i 2018, i mars, mai, september og november. Det utlyses totalt 3,2 millioner kroner i 20...
Les mer

Høgskolen i Sørøst-Norge får også FORREGION pilar 2

HSN er en av 7 norske læresteder som får prosjektmidler fra Norges forskningsråd for å skaffe frem ny kompetanse næringslivet trenger HSNs Kapasitetsløft gis for økt kompetanse og utnyttelse av autonome systemer, (Buskerud, Telemark, Vestfold) med tilsammen 14,1 millioner kroner over tre år.

Les mer