Grønn verdiskaping og film- og multimediaindustri; Mobilisering til forskningsbasert innovasjon i Vestfold

Vår Autonome Fremtid

Klyngen Sustainable Autonomous Mobility Systems (SAMS) og Universitet i Sørøst-Norge (USN) inviterer til et frokostseminar med vår Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen på USNs campus i Drammen den 11. september kl 8-11.

Les mer

FORREGION Vestfold utlyser 1.000.000 i forprosjektmidler

Bakgrunn FORREGION Vestfold kommer i år til å gjøre utlysning av forprosjekter 4 omganger i 2018, i mars, juni, september og november. Det utlyses totalt 3,2 millioner kroner i 2...
Les mer

FORREGION Vestfold utlyser 800.000 kr til forprosjekter

Bakgrunn FORREGION Vestfold kommer i år til å gjøre utlysning av forprosjekter 4 omganger i 2018, i mars, mai, september og november. Det utlyses totalt 3,2 millioner kroner i 20...
Les mer

Høgskolen i Sørøst-Norge får også FORREGION pilar 2

HSN er en av 7 norske læresteder som får prosjektmidler fra Norges forskningsråd for å skaffe frem ny kompetanse næringslivet trenger HSNs Kapasitetsløft gis for økt kompetanse og utnyttelse av autonome systemer, (Buskerud, Telemark, Vestfold) med tilsammen 14,1 millioner kroner over tre år.

Les mer

PANGSTART – Forretningsutvikling på rekordtid

Smart Innovation Norway inviterer til en ny runde med PANGSTART.

Les mer

CMOS Pixel Sensors for tracking particles at the CERN LHC August 22

Department of Microsystems invite you to the following seminar on Tuesday 22 August, 12.15:

Les mer

Prosjektutviklingsprosess mot Horisont 2018

BLI MED I PROSJEKTUTVIKLINGSPROSESS MOT HORISONT 2018 UTLYSNINGER!

Les mer

Ny prosjektleder

Paal Aamaas er engasjert som ny prosjektleder i forbindelse med at prosjektet går inn i en ny prosjektperiode.

Les mer