Om FORREGION Vestfold

Prosjektet eies av Verdiskaping Vestfold (VSV). Universitetet i Sørøst-Norge (USN) er juridisk kontraktspartner på vegne av partnerskapet.

Dette er et treårig prosjekt der bedrifter og forskere jobber sammen for øke forskning, innovasjon og verdiskaping i næringslivet og utvikle ny kunnskap om hvilke former for slikt samarbeid som er mest innovasjonsfremmende. Prosjektet startet 01.01.2017, og er en videreutvikling av VRI programmet (Virkemidler for Regional FoU og Innovasjon) som gikk i perioden 2007-2016.

FORREGION Vestfold finansieres av ForskningsrådetVerdiskaping Vestfold og egeninnsats.

Flere av teknologimiljøene i Vestfold regnes som verdensledende på sine felt, og FORREGION Vestfold satser på grønn forskning, maritimt, mikro-/nanoteknologi/elektronikk, vannrensing og film/media/spillteknologi.

Virkemidler

Alle aktiviteter i FORREGION forankres i ett eller flere av følgende: