Kompetansemegling

FORREGION satsingsområder

FORREGION Vestfold styres av partnerskapet i Vestfold, og er rettet mot følgende satsingsområder:

  1. Prosess- og teknologiutvikling innen miljø, herunder
    • mikro-, nanoteknologi og elektronikk
    • vannrensing
    • maritim næring
  2. Grønn forskning (landbruk)
  3. Film, spill og medieteknologi

FORREGION tilbyr kompetansemegling

Kompetansemegling skal fremme økt forskning og utvikling hos bedrifter, enkeltvis og i nettverk, som har potensiale for å drive/delta i forskningsbaserte innovasjonsprosesser og kan ha betydelig nytte av tettere samarbeid med FoU-miljøer. Både produserende og tjenesteytende næringer kan omfattes.

Kompetansemegleren har god bedriftskompetanse og kjennskap til ulike forskningsmiljøers kompetanse. Sammen med bedriften identifiseres utfordringer hvor ekstern FoU-kompetanse med fordel kan bistå bedriften. Megleren finner rett FoU-kompetanse, regionalt, nasjonalt eller internasjonalt. Det viktigste kriteriet her er hvilken FoU.kompetanse som er best for bedriftens behov.

Ta kontakt på mail: [email protected].

Kompetansemeglere

Mette Vareeg
Område: Teknologi, mikro/nano
Campus Vestfold
Terje Simonsen
Område: Innovasjon og tjenestedesign
Universitetet i Sørøst-Norge
Veslemøy Klavenes-Berge
Område: Bærekraft
Universitetet i Sørøst-Norge
Britt Viljugrein
Område: Bedrifter i Vannklyngen
Vannklyngen
Anne Kari Skjørdal
Område: Grønn forskning
Norsk Landbruksrådgivning
Morten Hvidsten
Område: Forretningsutvikling
Universitetet i Sørøst-Norge
Ole Henrik Gusland
Område: Teknologi, Mikro/nano
Universitetet i Sørøst-Norge
Jon Herman Ulvensøen
Område: Teknologi, autonomi
Universitetet i Sørøst-Norge