Om FORREGION

FORREGION skal bidra til Økt verdiskaping i næringslivet. Forskningsrådet skal bidra til økt verdiskaping ved å styrke evnen til omstilling i norsk økonomi, øke konkurranseevnen i nytt og eksisterende næringsliv og bedre samspillet og kunnskapsoverføringen mellom FoU-institusjoner og næringsliv.

Hovedmål

  • Flere bedrifter bruker forskning i sitt innovasjonsarbeid
  • Flere fagmiljøer i FoU-institusjonene er relevante samarbeidspartnere for næringslivet
  • Styrke sammenhengen mellom regional og nasjonal innsats for forskningsbasert innovasjon

Et program med tre pilarer

For å nå målene i FORREGION er det nødvendig med innsats på flere områder og strategisk samarbeid mellom Forskningsrådet, fylkeskommunen og regionale og nasjonale utviklingsaktører.

FORREGION har følgende tre pilarer:

  1. Mobiliseringsprosjekter, der fylkeskommunene og Forskningsrådet samarbeider om  mobilisering av næringslivet til forskningsbasert innovasjon
  2. Kapasitetsløft, der FoU-institusjoner samarbeider med næringslivet og fylkeskommunene for å styrke kompetanse- og forskningstilbudet for næringslivet
  3. Kunnskap og dialog, der Forskningsrådet og regionale utviklingsaktører utvikler den strategiske dialogen om regionalt arbeid med forskningsbasert innovasjon

Mer om FORREGION-programmet her