Ny prosjektleder

Paal Aamaas er engasjert som ny prosjektleder i forbindelse med at prosjektet går inn i en ny prosjektperiode.

Paal kommer sist fra Kongsberg Maritime og Kongsberg Digital hvor han ledet forretningsenheten «Maritime Simulation» siden 2012, og var med i utviklingen av den nye forretningsområdet Kongsberg Digital som ble etablert 1. juli 2016.

Paal har også tidligere hatt ulike prosjektutvikler og prosjektleder roller i den gang Høgskolen i Vestfold, og har blant annet vært ansvaret med å utvikle NCE pilotsøknaden som senere ledet til NCE programmet i Vestfold, samt MARKOM2020 som nå er et nasjonalt samarbeidsprosjekt innen maritim utdanning direkte finansiert av regjeringen.

Paal er ansatt i rektors stab i avdeling «HSN Partnerskap» og jobber øvrig med ulike utviklingsoppgaver relatert samarbeid med næringslivet og blant annet autonome systemer.