Høgskolen i Sørøst-Norge får også FORREGION pilar 2

HSN er en av 7 norske læresteder som får prosjektmidler fra Norges forskningsråd for å skaffe frem ny kompetanse næringslivet trenger

HSNs Kapasitetsløft gis for økt kompetanse og utnyttelse av autonome systemer, (Buskerud, Telemark, Vestfold) med tilsammen 14,1 millioner kroner over tre år.

Totalt deler Forskningsrådet ut 80 millioner kroner til sju langsiktige prosjekter som skal styrke forskningskapasiteten på områder som er av særlig betydning for næringslivet i disse regionene.  Prosjektene skal bidra til at norske regioner styrker sin evne til å omstille seg, ved at forskningsmiljøer jobber mer aktivt med de problemstillingene bedriftene i regionen er opptatt av.

For mer informasjon se her.