FORREGION Vestfold utlyser forprosjektmidler

Bakgrunn

FORREGION Vestfold kommer i år til å gjøre utlysning av forprosjekter 4 omganger i 2018. Det utlyses totalt 3,2 millioner kroner i 2018. Midlene er tiltenkt små og mellomstore bedrifter med lite eller ingen erfaring med forskning, og skal avhjelpe dem med å søke ny kunnskap via forskning og en FoU aktør for videre utvikling av egne produkter eller tjenester gjennom innovasjon.

En kan søke om maksimalt 200.000 i støtte for et prosjekt.

Type prosjekter

Prosjekter fra bedrifter i Vestfold innenfor temaet miljø/grønn teknologi, film/media/spill og helse-/velferdsteknologi. For å søke må bedriften ha vært i prosess med en av våre kompetansemeglere for det aktuelle prosjektet. En Kompetansemegler bør ha vurdert prosjektet som modent for søknad på forskningsmidler før en søker.

Frist

Utlysningen har søknadsfrist mandag 29. oktober 2018.

Støttegrad

Maksimal støttegrad er avhengig av prosjekttype og det dekkes inntil 50% av godkjente kostnader. Resterende må dekkes av bedriften gjennom egeninnsats i form av betalte timer fra arbeidsgiver eller kontantinnsats. Ubetalt egeninnsats godkjennes ikke.

Hva slags type prosjekter?

FORREGION forprosjekter som vi skal utlyse dekker følgende type prosjekter: Industriell forskning, eksperimentell utvikling og forundersøkelse.

Merk: Midlene bør i hovedsak (minimum 75%) gå til å dekke ekstern godkjent FoU-partners kostnader. Kostnader for produksjon av en prototype for å verifikasjon kan inngå i kostnadene

Arbeidet til FoU part må være av type forskning, avdekke ny kunnskap. Det kan for eksempel være verifikasjon av

For mer detaljer om forprosjekter og støttegrad, snakk med en av våre kompetansemeglere eller se mer informasjon her.

Vurdering og tilbakemelding

Søkerne vil få tilbakemelding senest 9. november 2018.

Hvordan søke?

For å søke forprosjekt, følg denne linken.

Forprosjektsøknaden består av tre deler som er:

Selve søknaden sendes inn til Forskningsrådet så linken videresender deg dit.