FORREGION Vestfold utlyser årets siste forprosjektmidler

FORREGION Vestfold utlyser årets siste frist for å søke forprosjektmidler.

Forprosjekter for å mobilisere bedrifter til forskning, er mindre FoU-prosjekter i bedrifter med liten eller ingen FoU-erfaring. Bedriften må ha en ambisjon om at forprosjektet skal føre til videre arbeid med forskning eller samarbeid med forskningsinstitusjoner. Midlene skal avhjelpe bedriften med å søke ny kunnskap via forskning via en godkjent FoU aktør for videre utvikling av egne produkter eller tjenester gjennom innovasjon.

Type prosjekter

Prosjekter fra bedrifter i Vestfold innenfor temaet miljø/grønn teknologi, film/media/spill og helse-/velferdsteknologi. For å søke må bedriften ha vært i prosess med en av våre kompetansemeglere for det aktuelle prosjektet.

Frist

Utlysningen har søknadsfrist søndag, 08. desember 2019.

Støttegrad

Maksimal støttegrad er avhengig av prosjekttype og det dekkes inntil 50% av godkjente kostnader. Resterende må dekkes av bedriften gjennom egeninnsats i form av betalte timer fra arbeidsgiver eller kontantinnsats. Ubetalt egeninnsats godkjennes ikke. En kan søke om maksimalt 200.000 i støtte for et prosjekt.

Hva slags type prosjekter?

FORREGION forprosjekter som vi skal utlyse dekker følgende type prosjekter: Industriell forskning, eksperimentell utvikling og forundersøkelse.

Merk: Midlene bør i hovedsak (minimum 75%) gå til å dekke ekstern godkjent FoU-partners kostnader. Arbeidet til FoU part må være av type forskning, avdekke ny kunnskap.

For mer detaljer om forprosjekter og støttegrad, snakk med en av våre kompetansemeglere.