FORREGION Vestfold utlyser 800.000 kr til forprosjekter

Bakgrunn

FORREGION Vestfold kommer i år til å gjøre utlysning av forprosjekter 4 omganger i 2018, i mars, mai, september og november. Det utlyses totalt 3,2 millioner kroner i 2018.

En kan søke om maksimalt 200.000 i støtte og utlysningen har en ramme på inntil 800.000 kroner.

Type prosjekter

Prosjekter fra bedrifter i Vestfold innenfor temaet miljø/grønn teknologi og helse-/velferdsteknologi. For å søke må bedriften ha vært i prosess med en av våre kompetansemeglere for det aktuelle prosjektet.

Frist

Utlysningen har søknadsfrist 16. april 2018 kl 0900.

Støttegrad

Maksimal støttegrad er avhengig av prosjekttype og det dekkes inntil 50% av godkjente kostnader. Resterende må dekkes av bedriften gjennom egeninnsats eller kontanter.

Hva slags type prosjekter?

FORREGION forprosjekter som vi skal utlyse dekker følgende type prosjekter: Industriell forskning, eksperimentell utvikling og forundersøkelse.

For mer detaljer om forprosjekter og støttegrad, snakk med en av våre kompetansemeglere eller se mer informasjon her.

Søknad

For å søke forprosjekt, følg denne linken.

Mal for prosjektbeskrivelse og egenerklæring må fylles ut og legges ved søknaden.