FORREGION Vestfold utlyser 1.000.000 i forprosjektmidler

Bakgrunn

FORREGION Vestfold kommer i år til å gjøre utlysning av forprosjekter 4 omganger i 2018, i mars, juni, september og november. Det utlyses totalt 3,2 millioner kroner i 2018. Midlene er tiltenkt SMBer med lite eller ingen erfaring med forskning og skal avhjelpe dem med å søke ny kunnskap via forskning og en FoU aktør for videre utvikling av egne produkter eller tjenester gjennom innovasjon.

En kan søke om maksimalt 200.000 i støtte og denne utlysningen har en ramme på inntil 1.000.000 kroner.

Type prosjekter

Prosjekter fra bedrifter i Vestfold innenfor temaet miljø/grønn teknologi og helse-/velferdsteknologi. For å søke må bedriften ha vært i prosess med en av våre kompetansemeglere for det aktuelle prosjektet. En Kompetansemegler bør ha vurdert prosjektet som modent for søknad på forskningsmidler før en søker.

Frist

Utlysningen har søknadsfrist 9. juli 2018.

Støttegrad

Maksimal støttegrad er avhengig av prosjekttype og det dekkes inntil 50% av godkjente kostnader. Resterende må dekkes av bedriften gjennom egeninnsats eller kontantinnsats.

Hva slags type prosjekter?

FORREGION forprosjekter som vi skal utlyse dekker følgende type prosjekter: Industriell forskning, eksperimentell utvikling og forundersøkelse.

Merk: Midlene bør i hovedsak (minimum 75%) gå til å dekke ekstern godkjent FoU-partners kostnader. Kostnader for produksjon av en prototype for å verifikasjon kan inngå i kostnadene

Arbeidet til FoU part må være av type forskning, avdekke ny kunnskap. Det kan for eksempel være verifikasjon av

For mer detaljer om forprosjekter og støttegrad, snakk med en av våre kompetansemeglere eller se mer informasjon her.

Vurdering og tilbakemelding

Søkerne vil få tilbakemelding senest 20. juli 2018.

Søknad

For å søke forprosjekt, følg denne linken.

Mal for prosjektbeskrivelse og egenerklæring må fylles ut og legges ved søknaden.