Toppbilde

Virkemidler

 • Samhandlingsaktiviteter mellom bedrifter og FoU-institusjoner, herunder mobilitetsordninger, kompetansemeglere, aksjonsforskning i bedrifter og nettverk, forprosjektstøtte til bedrifter etc.
 • Bedriftsstyrte innovasjonsprosjekter hvor bedrifter søker om støtte for gjennomføring av innovasjonsprosjekter i tett samarbeid med en eller flere FoU-institusjoner.

Alle aktiviteter i VRI forankres i ett eller flere av følgende:

 • Regional dialogkonferanse
 • Foresight – regional fremtidskonferanse
 • Kartlegging av regionale FoU-ressurser
 • Benchmarking av samarbeidet og kompetansen i regionen
 • Kompetansemegling
 • Mobilitet
 • Forprosjektmidler
 • Regionale læringsarenaer
 • Deltakelse i europeisk og nordisk regionalt samarbeid
 • Mobilisering av regionale FoU-aktører til deltakelse i internasjonalt FoU-samarbeid