Toppbilde

Kompetansemegling

FORREGION satsingsområder

FORREGION Vestfold styres av partnerskapet i Vestfold, og er rettet mot følgende satsingsområder:

  1. Prosess- og teknologiutvikling innen miljø, herunder
    • mikro-, nanoteknologi og elektronikk
    • vannrensing
    • maritim næring
  2. Grønn forskning (landbruk)
  3. Film, spill og medieteknologi

FORREGION tilbyr kompetansemegling

Kompetansemegling skal fremme økt forskning og utvikling hos bedrifter, enkeltvis og i nettverk, som har potensiale for å drive/delta i forskningsbaserte innovasjonsprosesser og kan ha betydelig nytte av tettere samarbeid med FoU-miljøer. Både produserende og tjenesteytende næringer kan omfattes.

Kompetansemegleren har god bedriftskompetanse og kjennskap til ulike forskningsmiljøers kompetanse. Sammen med bedriften identifiseres utfordringer hvor ekstern FoU-kompetanse med fordel kan bistå bedriften. Megleren finner rett FoU-kompetanse, regionalt, nasjonalt eller internasjonalt. Det viktigste kriteriet her er hvilken FoU.kompetanse som er best for bedriftens behov.

FORREGION tilbyr forprosjektmidler

Hva er et forprosjekt?
Forprosjekter er mindre FoU-prosjekter i bedrifter med liten eller ingen FoU-erfaring. Bedriften må samarbeide med et FoU-miljø i prosjektet. Bedriften må ha en ambisjon om at arbeidet skal føre til videre arbeid med forskning eller samarbeid med forskningsinstitusjoner. Forprosjekt bør være en forberedelse til å delta i andre finansieringsordninger for forskning, som regionale forskningsfond, Forskningsrådets innovasjonsprogrammer eller SkatteFUNN.

Det kan tildeles maksimalt 200 000,- pr prosjekt.

Kontaktperson:

Nye kontaktpersoner kommer første uke i oktober 2017

Ta kontakt med aktuell kontaktperson for mer informasjon.

 

For mer informasjon om kompetansemegling se her.