Velkommen til Vannklyngens tenketank. Denne gangen fokuseres det på offentlige innkjøp av innovative løsninger. Mer informasjon kan du få her.

Påmelding innen 08. september på denne linken.