Da VRI Buskerud organiserte studietur ble VRI Vestfold invitert til å delta. Sju deltagere fra VRI Buskerud, VRI Vestfold, Buskerud Fylkeskommune og NFR reiste sammen til Osloregionens Europakontor i Brussel. Tema for besøket var Innføring i EU/EØS og prosjektutvikling. Vi ble introdusert til EUs helseprogram som i denne, ny programperiode fokuserer på demografisk endring, utvikling av helsetjenester og redusering av helseforskjellene mellom land i Europa, samt redusering av pandemier og kroniske sykdommer. Program Creative Europe fokuserer på utvikling, kultur og reiseliv, samt på økt kunnskap og bevissthet om nye programmer og tiltak hvor norske aktører har mulighet til å delta.

Informasjonsråd fra Norges Delegasjon til EU, Lars-Erik Hauge holdt foredrag om Norges forhold til EU og Karoline Bjørklund, rådgiver i NHO-Brussel fortalte oss om muligheter og utfordringer for norsk næringsliv.

Spesialrådgiver i Norges forskningsråds Brusselkontor, Yngve Joseph Foss, introduserte EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont 2020. I tillegg fikk vi en nyttig innføring i ERRIN (European Regions Research & Innovation Network) som er et dynamisk nettverk bestående av 90 europeiske regioner. ERRIN fasiliterer møteplasser og informasjon- og kunnskapsdeling mellom alle relevante partnere gjennom 13 arbeidsgrupper, alt avhengig av satsingsområder i regionen.

Greta Juul, Europarådgiver, med ansvar for programoppfølging og prosjektrådgivning i Osloregionens Europakontor ga oss nyttige tips om hvordan en god prosjektsøknad skal se ut. Hun ledet oss gjennom hele prosessen fra utvikling av forskningsidé til sendt søknad og delte gode ideer med oss som man skal fokusere på når man skriver en EU forskningssøknad.

Turen opplevde vi som svært relevant og informativ. Vi ble kjent med kontaktpersoner i Brussel og fikk innsikt i deres hverdag og ansvarsområder. Vi takker for god tilrettelagt program og retter en stor takk til Elisabeth Klever fra VRI Buskerud for en godt gjennomført tur.