Hvordan gjøre en god idé lønnsom? Gründere og bedrifter fikk møte aktører med kapital og rådgivere som viste vei i jungelen av støtteordninger til innovative prosjekter.

Det skjedde under «Den store pengedagen» på Støperiet i Tønsberg 6. september. En inspirerende møteplass hvor lokale bedrifter og gründere var invitert for å bli kjent med hvilke finansieringsmuligheter som finnes for ideen eller prosjektet sitt.

– Det er viktig for oss å være her og vise at vi eksisterer og hjelpe til å løfte frem gode prosjekter, sier prosjektleder Ole Henrik Gusland i VRI Vestfold, som var en av mange som hadde stands under «Den store pengedagen».

Gratis arrangement

Arrangementet med frokost, foredrag, mingling og speeddates ble spandert av Næringslivets Hovedorganisasjon i Vestfold, Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Regionalt forskingsfond og EU Nettverk Viken.

I første del av programmet snakket valutaanalytiker Camilla Viland i DNB Markets om økonomiske utsikter i ulike næringer i Norge. Deretter fortalte den lokale bedriften Next Signal, som er støttet av VRI Vestfold, om hvordan virkemiddelapparatet har hjulpet dem med å sette ideer ut i live. Til sist var det klart for lynmøter – eller speeddates.

Her fikk bedrifter og gründere med gode ideer 13 minutter på å snakke om det som engasjerer dem mest og to minutter på å skifte post. Lytterne var både aktører som styrer pengesekken og profesjonelle rådgivere med kompetanse om de mange støtteordningene, som kunne hjelpe ideskaperne til hvordan og hvor søke finansiering.

VRI Vestfold var en av postene og representert med flere rådgivere. VRI står for Virkemidler for regional innovasjon og er et prosjekt som eies av Verdiskaping Vestfold hvor Høgskolen i Sørøst-Norge er juridisk kontraktspartner på vegne av partnerskapet.

Jobber med nytt VRI-prosjekt

Prosjektets hovedmål er å koble bedrifter og forskere slik at de kan jobbe sammen for å øke innovasjon og verdiskaping i næringslivet og utvikle ny kunnskap om hvilke former for samarbeid som er mest innovasjonsfremmende.

– Flere av teknologimiljøene i Vestfold regnes som verdensledende på sine felt. VRI Vestfold satser på maritim engineering, landbruk, vannrenseteknologi, film og mikro-/nanoteknologi og elektronikk, forteller prosjektleder Sanda Knutson.

– Vi har en nærhet til FoU-miljøet og bidrar til å koble kompetanse fra ulike bransjer sammen og gir støtte til innovative prosjekter som kommer ut av et slikt samarbeid. Det er et lavterskeltilbud med en enkel søknad, to ukers behandlingstid og opptil to hundre tusen kroner i prosjektstøtte, sier Gusland.

– VRI Vestfold ser mange prosjekter som har lykkes videre etter å ha kommet i gang med pengestøtte fra oss. Næringsliv og forskningsinstitusjoner får mulighet til å teste ut ideer. Ekstra moro når det kommer noe ut at samarbeidet som kan utvikles videre med ny finansiering, sier Knutson.

VRI Vestfold har i snart ti år gitt pengestøtte til forprosjekter hvor aktører fra næringsliv og forskningsmiljøer jobber sammen.  Fremover kommer VRI Vestfold til å drive mer med kompetansemegling inntil et nytt VRI-prosjekt er på beina i 2017. Deriblant kan VRI hjelpe til med søknadsprosessen og gi råd om hvor og hvordan ideskapere og bedrifter kan søke om midler.