Kompetansemeglerne i VRI Vestfold oppfordrer bedrifter som har en god idé til å ta kontakt. Ved å henvende seg til en av disse, kan man få gode råd og veiledning, blant annet i forhold til søknad om støtte til ulike prosjekter.

VRIs satsingsområder i den siste fasen maritim olje og gass, grønn forskning/landbruk, film, vannrenseteknologi og mikro/nanoteknologi.

Fire kompetansemeglere står nå parat til å guide bedrifter med innovative ideer innenfor disse områdene, slik at idéen blir tatt et skritt videre.

– Det er mange som ikke vet hvor de kan søke om penger, hvor de kan henvende seg eller hvordan de skal gå fram for å skrive en søknad til for eksempel Oslofjordfonnet, Norges Forskningsråd eller Innovasjon Norge. Vi hjelper til i skriveprosessen og bidrar med rådgivning i forhold til hva som må med i søknaden og under rapportering, sier Sanda Knutson som er ansvarlig kompetansemegler for vannrenseteknologi og film. Ole Henrik Gusland er kompetansemegler innen mikro/nanoteknologi og elektronikk, Harald Hetland har ansvar for grønn forskning/landbruk og Marius Imset er ansvarlig for maritim, olje og gass.

– Når en bedrift her i Vestfold har en idé, hjelper vi dem med å finne ut hva slags type prosjekt som er mest fornuftig å satse på og hvilket program de kan søke. Kompetansemegleren kommer fra et FoU-miljø og har både god bedriftskompetanse og kjennskap til ulike forskningsmiljøers kompetanse. Sammen med bedriften identifiseres utfordringer hvor ekstern FoU-kompetanse med fordel kan bistå bedriften. Megleren finner rett FoU-kompetanse, regionalt, nasjonalt eller internasjonalt.

I fjor var det rundt 24 bedrifter i Vestfold som fikk et møte med kompetansemegler gjennom VRI. Det resulterte i at rundt 10 enkeltbedrifter satte i gang med søknader og prosjekter både nasjonalt og internasjonalt.

– Tilbakemeldingene vi har fått så langt, er at det er fint å ha noen som kjenner til jungelen av virkemidler og at vi kan veilede dem til rett sted hvor de kan søke om økonomisk støtte, fortsetter Knutson som legger til at VRI samarbeider tett med regionalt forskingsfond i Tønsberg. Sammen ønsker de å lage et felles tilbud til bedrifter, slik at man i fellesskap kan arrangere blant annet skrivekurs med tanke på søknadsskriving.

– Mange bedrifter sliter med å sette av tid til dette, men ved å samkjøre, kan man kanskje sette av en halv dag i løpet av en måned. Når VRI tar slutt om to år, må vi se i forhold til regional utvikling, hvordan kompetansemegling skal samkjøres med andre aktører, sier Knutson.

Les mer om kompetansemegling her.