Tid:      11.30-15.00

Sted:   Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Campus Vestfold, Forskningsparken, Raveien 215,    3184 Borre

Påmelding til: [email protected]

Påmeldingsfrist: 27.10.2014.

 

Program:

 

11.30-12.00

Lunsj – Forskningsparken, kantina

12.00-12.15

Velkommen v/styringsgruppeleder Rolf Leistad, Norautron AS

(Kort oppsummering av VRI Vestfold samhandlingsprosjekt v/prosjektleder i VRI Vestfold Anne Kari Botnmark, HBV)

12.15-13.15

Bedriftenes tid: Erfaringer fra VRI samarbeid

Nano Security v/Naveed Farid

Polar International AS v/Bernt Olav Christensen

Aiwell v/Asle I. Johnsen

13.15-13.30 Kaffepause

13.30-14.30

Forskningsgruppe – Hva har vi oppnådd? Arbeidet videre.

1.amanuensis Anne H. Gausdal (HBV) og forsker Helge Svare (HiOA)

(resultater av forskning fra VRI, fase 2 og kort presentasjon av forskerprosjektet i VRI3)

14.30-15.00

Diskusjon og avslutning v/Anne Kari Botnmark

Vel hjem!