VRI Vestfold i samarbeid med Høgskolen i Sørøst-Norge inviterer til Tech Night den 09. november 2016 på Campus Vestfold (Bakkenteigen). Denne gangen er tema “Fra student til oppstartbedrift”. Arrangementet er gratis og det serveres tapas sammen med drikke.

Program:

14:30  Velkommen v/Rolf Leistad, styreleder i VRI Vestfold

14:45  Ferdig ingeniør? – Hva nå? v/Renate Rehn, rekrutterer, Hartmark Executive Search

15:15  Bedriftspresentasjon – TECHNI v/Dag Almar Hansen, CEO

16:00 Bedriftspresentasjon – BROENTECH v/Stian Broen, daglig leder

17:00 Servering av mat med tilhørende drikke

Påmelding å e-post til: [email protected] innen 07.11.2016.

Velkommen!