Tema for samlingen er Internasjonalisering i filmbransjen.

Bakkenteigen, 23.11.2016. kl. 12.00-14.00, rom: Færder B2-6

12.00-12.15  Lunsj

12.15-13.00 Hvordan få Hollywood til Vestfold – hvilke muligheter gir Internasjonal produksjon

Truls Kontny, Norwegian Film Commission

http://www.nfi.no/english/film-commission

13.00-14.00 Presentasjon av prosjekt som fikk VRI midler:

Fantasi-fabrikken AS presenterer: Brage prosjekt samt oppsummerer  sitt møte med det kinesiske markedet etter tur til Kina.

Påmelding innen 22.11.2016 til Sanda Knutson, [email protected].