Hvordan kan Høgskolen i Sørøst-Norge og VRI Vestfold samarbeide med Telemark Teknologipark for å skape innovasjon?

Spørsmålet er ennå ikke helt besvart, men institusjonene snuser på samarbeid for å styrke hverandres konkurransekraft og lykkes enda bedre med innovasjon.

Nylig besøkte Telemark Teknologipark Campus Vestfold for å få et nærmere innblikk i høyskolemiljøet med forskningsbasert kunnskap. Hensikten er å finne ut hvilke områder de kan jobbe videre sammen med og hvordan.

– Etter fusjonen er Høgskolen i Sørøst-Norge blitt en stor, regional institusjon. Det er vår oppgave å bringe sammen kompetanse og næringsinteresser på tvers av fylkesgrenser, sier prorektor Nils Kristian Bogen.

Høyteknologisk park

Representantene fra Telemark Teknologipark fikk høre om satsingen på mikro- og nanosystemteknologi, maritime fag, ingeniørfag, kunnskapsutvikling, infrastruktur og nyskaping.

De fikk høre om VRI Vestfold – Virkemidler for regional innovasjon – som er Forskningsrådets særlige satsing på innovasjon i regionene gjennom å spleise høyskolens forskermiljø og næringsliv.

Telemark Teknologipark ligger en kilometer vest for Notodden sentrum og er en høyteknologisk park på 55.000 kvadratmeter tomt og totalt 12.000 kvadratmeter topp, moderne bygg til disposisjon for selskaper som arbeider innen flere fagfelt.

Og parken stanser ikke veksten der. I byggetrinn tre prosjekteres nå et fem tusen kvadratmeter nytt test- og kvalifiseringssenter. Hovedtyngden av selskapene i parken er innenfor subsea engineering, systemtesting og produksjon av utstyr for olje og gass.

Vil få til vekst

Under besøket til Vestfold og Høgskolen i Sørøst-Norge ble gjestene fra Telemark også med på omvisning i Forskningsparken og Senteret for simulering og samhandling (SimSam).

Senteret er den største i sitt slag med sine elleve meter i diameter og syv prosjektorer med oppløsning i superklasse. Senteret brukes som navnet tilsier, til samhandling og simulering hvor høyskolen utvikler skreddersydde kurs til kunder og samarbeidspartnere.

– Med våre åtte campus er Høgskolen i Sørøst-Norge tydelig og sterkt til stede i en av landets mest dynamiske regioner.  Notodden har i Telemark Teknologipark en interessant industriklynge. Nå skal vi utforske sammenfallende interesser og se på muligheter for samarbeid for å få til vekst og verdiskaping i regionen, sier Bogen.