Zimmer & Peacock AS i Horten skreddersyr biosensorer for ulike applikasjoner. Teknologien kan blant annet skape nye muligheter for direkte diagnostikk i helsevesenet.

Tenk deg en lungesyk pasient som får målt alvorligheten av kols eller astma uten å måtte ta mange prøver og vente på svar i dagevis. Med skreddersydde biosensorer kan pasienten der og da få spesifikk informasjon på det som måles og en god indikasjon på hvor langt sykdommen har kommet.

– Helsesektoren er et stort potensielt marked, men det er fortsatt en lang vei å gå før du møter våre produkter på et sykehus eller legekontor, sier administrerende direktør Even Zimmer i Zimmer & Peacock AS.

Kundene har en idé om hva de ønsker å måle og det Horten-baserte elektronikkselskapet skreddersyr og produserer en biosensor til formålet. Biosensor er en forkortelse for biologisk sensor og kan være verdifull komponent for måling av et bredt spekter av analytter, inkludert organiske forbindelser eller gasser, ioner og bakterier. Sensorene består av en kjemisk komponent som virker som sensor og en elektronisk komponent som registrerer og overfører signalet.

– Kjerneteknologien vår er å utvikle biosensorene videre og skreddersy disse etter kundenes behov og idé. Vi har hele tiden forskning- og utviklingsaktivitet på nye ideer. Noen av disse vil lykkes, mens andre må vi forkaste. Det er mye feiling og prøving underveis, sier Zimmer.

Støtte fra VRI Vestfold

Han er utdannet sivilingeniør innen data og elektronikk og har i hele sitt yrkesaktive liv jobbet med sensorer. Partner Martin Peacock fra England, med doktorgrad i elektrokjemi, traff han på en teknologikonferanse i USA i 2009.

Sammen gjennomførte de et sensorprosjekt for EU gjennom Zimmertech AS, et konsulentfirma grunnlagt av Even Zimmer. I fjor konsentrerte de all satsingen på biosensorer i det nyetablerte selskapet Zimmer & Peacock AS og søkte om penger til prosjektet fra VRI Vestfold (Virkemidler for Regional Innovasjon).

VRI Vestfold ønsker å fremme kunnskapsutvikling og verdiskapning i regionene ved at aktører fra næringsliv og forskningsmiljø samarbeider og deler kunnskap med hverandre for å skape innovasjon.

– VRI-midlene har hjulpet oss til å kunne satse videre på utvikling av biosensorer. Pengene har blant annet gått til utvikling av et design og en plattform, aktivering av sensorer i lab, test og karakterisering, samt utarbeidelse av søknad til Norges Forskningsråd for et større prosjekt. Vi har også laget et datablad som beskriver sensorene og som vi benytter i markedsføringen vår, forteller Zimmer.

Samarbeid med forskning og næringsliv

Sammen har Zimmer og Peacock fremstilt en miks av sensorgeometrier med forskjellige materialvalg og oppsummert alt i et produktdatablad som ligger tilgjengelig på egne websider www.zimmerpeacock.com.

– Vi har i tillegg levert sensorer til fem nye kunderelasjoner som tester våre sensorer for sine applikasjoner. Noen av disse bruker sensorene umodifisert av oss, mens andre har fått sensorer som er aktivert med spesifikke enzymlag for oksygen, laktat og glukose, forteller Zimmer.

Han roser samarbeidet med Høgskolen i Sørøst-Norge, campus Vestfold, hvor Zimmer og Peacock har tilgang på laboratorium, og et tett samarbeid med elektronikkselskapet Mectro AS i Horten. Zimmer og Peacock veileder også studenter ved høyskolen, både på bachelor-, master- og doktorgradsnivå.

– Vi samarbeider med både næringslivet og forskning for å sikre gode og kommersielt tilgjengelige sensorer. Vi er opptatt av å skape noe nytt rundt våre samarbeidspartneres oppfinnelser og bidra til å bringe ideer til markedet. Tilgang til infrastruktur hos høyskolen og ellers i Horten har vært svært viktig for gjennomføringen, sier Zimmer.