Nærmere seksti studenter har søkt på studiet vann- og miljøteknologi denne høsten. Det er rekord.

Studentene har fått øyene opp for vannfaget ved Høgskolen i Sørøst-Norge. 31. august går startskuddet for de rekordmange studentene som har søkt på faget dette semesteret.

– Vi har hatt økende interesse for faget flere år på rad, men aldri så mange søkere som i år. Det har nok mye å gjøre med nedgangen i oljebransjen som har gitt økt ledighet og flere leter etter jobb i andre bransjer, sier foreleser René Kristensen.

Praktisk fag

Han er til daglig sivilingeniør innen VA-teknikk i Asplan Viak og leies inn av høgskolen som ekstern foreleser. I tillegg kommer forelesere fra bedriftene Krüger Kaldnes og Vestfold Interkommunale Vannverk, alle tre tilknyttet Vannklyngen som høgskolen samarbeider med.

– Studentene blir ikke ferdige VA-ingeniører, men en del som har jobbet i oljebransjen ser at faget er relatert til fagfeltet de kan fra før. Og de har fått med seg at flere bedrifter der ute har behov for folk med VA-kompetanse, sier Kristensen.

Faget skal gi studentene innsikt i vannbedrifter og kjennskap til det bedriftene jobber med. Gjennomføring av faget skjer derfor delvis ute i bedriftene og delvis i undervisning.

Deriblant vil faget gjøre fagingeniører innenfor elektroautomasjon og/eller produktdesign i stand til å kjenne igjen problemstillinger og utføre faglig arbeid i vanntekniske anlegg.

Penger fra VRI Vestfold

Vann- og miljøteknologifaget finansieres av VRI Vestfold for å øke rekruttering til bransjen. VRI står for Virkemidler for Regional Innovasjon og er Forskningsrådets hovedsatsing på forskning og innovasjon gjennom samhandling.

– Den store søkermassen med i underkant av seksti studenter sier litt om markedet som er i endring, sier prosjektleder Sanda Knutson i VRI Vestfold.

Hun forteller at høgskolen, foruten vanlig undervisning på Bakkenteigen, legger opp faget med fjernundervisning og streaming slik at deltidsstudenter kan følge undervisningen direkte fra der de er eller i opptak. Studentene i tredjeklasse på ingeniørlinjene som har valgt vann- og miljøteknologi som valgfag følger også samme undervisning.

Første forelesningsdag 31. august samles alle studentene på Eidsfoss hvor de besøker vannverket for en introduksjon til faget.