Har bedriften din idé til prosjekt hvor det kan være behov for forskning? Nå blir det lettere å få bistand til å utvikle en idé til et innovasjonsprosjekt. Forskningsrådet tilbyr lavterskel veiledning og hjelp til å videreutvikle idé er til innovasjonsprosjekt i næringslivet. Se vedlagte pdf. Bruk vedlagte malforprosjektidé  til å beskrive prosjektidéen og send den til: [email protected].

Mer informasjon på Forskningsrådet nettside.