Det er satt av 22 millioner Euro til samarbeidsprosjekter mellom Romania og Norge, og noe tilsvarende for Bulgaria. Forrige uke var blant andre ministerdelegater og ambassadøren fra Bulgaria på besøk i Forskningsparken for å se og lære mer om hva som foregår her og hva slags industri som finnes i distriktet, med tanke på mulige framtidige samarbeid mellom disse landene.

Kompetansemegler i VRI og lableder på Institutt for mikro- og nanosystemteknologi, Ole Henrik Gusland er stolt og fornøyd.

– Vi har hatt en delegasjon fra Bulgaria og Romania, ministerdelegater og ambassadøren fra Bulgaria sammen med ledende byråkrater fra Innovasjon Norge i Oslo. De er her for å se på Forskningsparken og få en følelse med industrien i distriktet her, for mulige framtidige samarbeidsprosjekter, forteller han entusiastisk.

Norge betaler en sum til EU hvert år, og de midlene kan søkes om av selskaper til prosjekter, men da må de prosjektene gjøres mot for eksempel Bulgaria og Romania som er de nye EU-landene. Det er gode muligheter for norsk industri, for høgskolen og de rumenske og bulgarske selskapene til å få pengestøtte til utvikling av for eksempel nye produkter.

Ser etter mulige samarbeidspartnere

– Fra Innovasjon Norge, er det viktig å finne samarbeidspartnere som er egnet, derfor vil de se på instituttet her og på lokal industri for å se om det er noen der som de kan bruke i framtida, fortsetter Gusland.

– Jeg har prøvd å få til et samarbeid mellom utenlandsk og norsk industri sånn at vi også kan gå videre og søke om pengestøtte og internasjonalisering videre utover bare regionale virkemidler, slik som VRI er. Dette er en del av VRI sin strategi, at man skal utvide horisonten og se mer internasjonale perspektiver, presiserer han.

Viktig støtte for oppstartsbedrift

Eirik Bentzen Egeland ved Trilobite Microsystems er en av dem som tidligere har fått støtte fra VRI i starten. Siden 2013 har Trilobite samarbeidet med bedriften Mikro Electronica i Romania og fått støtte på 1, 29 millioner Euro fra Innovasjon Norge.

– Denne summen er fordelt på to parter, 30 % til Trilobite, 70 % til Mikro Elektronica i Romania. Samarbeidet kom i gang fordi Ole Henrik Gusland her på Høgskolen hadde kontakter i Romania og så dette som en stor mulighet for Trilobite til å bygge opp en produksjonslinje. Det er en videreutvikling av all støtten vi har fått, både fra VRI, Forskningsrådet, Innovasjon Norge og nå enda en gang fra Innovasjon Norge, så det er en direkte link mellom alle de støtteordningene vi har fått, sier Eirik Bentzen Egeland.

Han er veldig glad for at han får 50 prosent av kostnadene finansiert og da kan bygge opp en produksjonslinje og utforske ferdige produkter.

– Vannrenseprodukter skal sannsynligvis produseres i Romania, og settes sammen hos Mikro Elektronika. Det har vært veldig interessant å møte alle deltakerne fra Romania og Bulgaria og de har vist stor interesse rundt vannrensing. Bård Haug hadde en presentasjon av Vannklyngen, og fortalte at 22.000 milliarder dollar skal investeres i vannbehandling de neste årene, så det er et stort marked, avslutter Egeland.