På Skoppum jobber Kolberg Caspary Lautom AS med å utvikle teknologi som muliggjør rotasjonskontroll på fritthengende last. 

Se for deg tolv meter lange oljeboringsrør som skal lastes til og fra trange supplybåter eller forsyningsskip. Bølger og spesielt vind virker på lasten slik at den starter å rotere. Hvordan få kontroll på rotasjonen? Den utfordringen ønsker Kolberg Caspary Lautom AS (KCL) å løse.

Selskapet er i gang med å utvikle et nytt konsept som hindrer uønsket rotasjon under løfteoperasjoner og gjør at lasten kan dreies uten hjelp av personell på dekk. Løsningen skal sørge for mer sikker og hurtigere lasthåndtering i blant andre offshorebransjen.

Med smartkroken Yawstop (yaw betyr rotasjon på engelsk) ønsker de nettopp å kunne stoppe rotasjonen av fritthengende last. Enheten henges på en krankrok og kan fjernstyres via joystick av kranfører. Hele løfteoperasjonen kan dermed utføres med langt færre mannskap på dekk, som igjen reduserer antall ulykker og tilløp til skader.

– KCL vil være først på markedet med en unikt patentert produkt. Yawstop vil bidra til økt vekst for selskapet og produksjonpartnere, samt skalere KCL generelt mot et større internasjonalt marked, sier styreformann Thor Jegard.

– Med vår løsning kan rotasjonen stanses i luften om nødvendig. Hele løfteoperasjonen utføres på kortere tid og på en sikrere måte, sier ingeniør og prosjektleder Jarle Kabbe.

På markedet i 2019

– Eneste mulighet i dag til å stoppe rotasjon på lasten i dårlig vær med høye bølger, er å senke i sjø eller stoppe lasten mot skuteside. Det er ikke optimalt for kostbart utstyr. Vår løsning kan kontrollere rotasjonen på lasten og plassere den trygt på plass, sier Jegard.

Kolberg Caspary Lautom AS har røtter tilbake til 1906 som det eldste bilfirmaet her til lands. På 80-tallet kjøpte Thor Jegard selskapet, som i dag har over åtti ansatte og omsetter for 270 millioner kroner årlig.  Fortsatt lever KCL som en stor aktør i bilbransjen, men spenner over flere bransjer og segmenter innen industri og offshore.

Selskapet importerer, markedsfører og distribuerer bilutstyr og slitedeler, bil- og båtkomfort, håndverktøy, industriverktøy, smøre- og verkstedutstyr, bygg- og anleggprodukter, hydraulikkkomponenter og skreddersydde hydraulikkapplikasjoner. Hovedkontoret ligger i Asker, mens produksjonsavdelingen finnes på Skoppum.

Siden 2004 har selskapet jobbet med å utvikle ny teknologi som muliggjør rotasjonsokontroll på fritthengende last. Ideen ble unnfanget da Jegard med egne øyne på oppdrag ute i Nordsjøen så hvor problematisk lasthåndteringen var med trange supplybåter.

– Det gikk mye kaffe og dødtid på å vente, husker jeg, og tenkte at her må vi finne en løsning, forteller Jegard.

Flere prototyper er blitt til underveis med prøving og feiling før selskapet nå har landet på Yawstop, som skal produserer i Norge. Målet er å ha produktet ute i markedet i 2019.

Nyttig VRI-støtte

Konseptet baserer seg på gyroteknologi for ekstrem stabilitet, som i dag brukes i avanserte navigasjonssystemer i båter, fly og romskip.

– Litt på samme måte som en satellitt kan posisjonere seg ved hjelp av en CMG (Control Moment Gyro), bruker Yawstop-enheten gyroer (svinghjul) som gjennom gir og vekslingsmekanismer bruker den opplagrede energien for å bevege en last kontinuerlig i en ønsket retning eller stabiliserer lasten ved ytre påvirkning, forklarer Kabbe, og legger til:

– I utgangspunktet virket det umulig å få til en løsning som hindrer uønsket rotasjon av hengende last (wire) under løfteoperasjoner. Men med å bruke relatert teknologi og løsninger fra andre bruksområder og redefinert det til våre mål, har vi klart det. Nå er vi gang med konseptmodellen for den endelige utgaven.

– Det er i denne utviklingsprosessen pengene begynner å rulle ut. Men vi vil bevise at vi får til dette, sier Jegard.

Med ambisjoner om vekst og en internasjonaliseringsstrategi i bunn har KCL søkt og fått EU-midler til innovasjonen fra Horizion 2020. I forprosjektet har selskapet fått støtte fra blant andre VRI Vestfold (Virkemidler for regional innovasjon) som ønsker å fremme innovasjon, kunnskapsutvikling og verdiskaping i regionene ved at aktører fra næringsliv og forskningsmiljø samarbeider.

– Støtten fra VRI har vært nyttig. Både støtten i seg selv og ikke minst den eksterne evalueringen og godkjenningen. Den «moralske støtten» er viktig for FoU-prioriteringene internt i bedriften. Vår erfaring videre er at VRI-midler ikke alene bør hvile seg på listen av institusjoner og bedrifter som defineres gjennom Skattefunn. VRI Vestfold bør kunne gjøre unntak hvis bedriften i samråd med VRI ser bedre nytte andre steder, sier Kabbe.

KCL samarbeider med produktutviklingshuset Semcon Devotek (tidligere Kongsberg Devotek) om mulige alternative bruksområder for Yawstop. KCL vil prøve å inngå samarbeid/partnerskap med selskaper som har standardløsninger KCL trenger til produktet sitt fremfor å utvikle hver detalj selv.

– Primært tenker vi vår løsning i bruk i offshorebransjen, men teknologien kan også brukes på andre områder, som for eksempel løfteoperasjoner med helikopter. Vi fokuserer på at Yawstop skal være enkel i bruk, mer effektiv og tidsbesparende, samtidig som den reduserer risiko for personell ved løfteoperasjoner, sier Jegard og Kabbe.