Med ny appteknologi vil Next Signal hjelpe deg å finne frem på flyplasser, kjøpesentre og andre store steder. Appene er spesielt utviklet for hørsels- og synshemmede.

De tenker universell utforming med sine produkter og tjenester, daglig leder Einar Myreng (47) og teknologisjef Lars-Cyril Blystad (43) i Next Signal AS. Tønsberg-selskapet har utviklet to nye mobile applikasjoner som skal hjelpe deg med å finne frem på store steder og i komplekse bygninger.

Appene er spesielt rettet mot svaksynte, blinde, hørselshemmede og døve, samtidig som de kan brukes av funksjonsfriske.

– Vi har fra starten vært opptatt av å involvere målgruppen og spurt hva de trenger. For eksempel å legge ut på en lang reise hjemmefra, via buss og tog til flyplassen, hvor du også må finne frem til riktig fly. Det er ikke bestandig like lett, og enda vanskeligere for dem med nedsatt syn og hørsel. Med våre apper får brukerne enklere informasjon om for eksempel «tog for buss» når de er på reise og finner lettere frem innendørs i uoversiktlige bygninger, forteller Myreng og Blystad.

Beaconteknologi

Selskapet bruker såkalt beaconteknologi (trådløse radiosignaler) i oppbyggingen av appene. Teknologien har flere bruksområder enn GPS, deriblant fungerer beacons for navigering innendørs.

– En beacon er en ørliten sender som kan gi signaler til apper på mobile enheter. Når appen fanger opp signalet, gir appen informasjonen fra avsenderen til appbrukeren. Teknologien vi bruker har støtte i praktisk talt alle mobile enheter og er veldig anvendelig, forklarer Blystad.

– Ved hjelp av teknologien kan spesifikk informasjon innhentes om det stedet du befinner deg på. Dette kan være til hjelp når du for eksempel skal finne frem på T-banestasjonen, flyplassen eller inne på et kjøpesenter. Hver beacon kan formidle ulik informasjon avhengig av hvilken app som benyttes, alt fra stedsinformasjon til reklamebudskap, sier Myreng.

Han er fra Tønsberg, men nå bosatt på Nøtterøy, utdannet adjunkt og har bakgrunn fra blant annet Gjennestad videregående skole i Stokke. Her var Myreng, som studierektor med interesse for nye tjenester og ny teknologi, med på å gi alle elevene iPad for å fremme læringslyst. Det ble i 2011 slått stort opp i lokalpressen.

Blystad er opprinnelig fra Hamar og har bodd i Tønsberg de siste elleve årene. Han har doktorgrad i anvendte mikro- og nanosystemer og jobbet i mange år med forskning og utvikling ved SINTEF før han traff Myreng. Begge gikk med nye tanker og ideer om beaconteknologi.

Høsten 2015 slo de hodene sammen og dannet teknologiselskapet Next Signal AS med base på Træleborg i Tønsberg. Og selskapet har hatt litt av en kickstart takket være midler fra ulike støtteordninger.

Støtte med VRI-midler

Deriblant er Next Signal tildelt penger fra VRI Vestfold (Virkemidler for regional innovasjon). Programmet er Forskningsrådets hovedsatsing på forskning og innovasjon i norske regioner gjennom at aktører fra ulike fagmiljøer samarbeider og deler kunnskap med hverandre.

Next Signal samarbeider med forskningskonsernet SINTEF Digital i oppbyggingen av sine to apper med merkenavnene «TravelCompanion» og «LocationCompanion». Den ene appen skal være din kompanjong på reiser og gjøre det enklere å få informasjon og finne veien, den andre skal hjelpe deg å navigere innendørs i uoversiktlige bygninger.

–  Vi bygger stein på stein. VRI-midlene har vært viktige for oss i forprosjektfasen hvor vi så på mulighetene for bruk av beacons og Wi-Fi for innendørsnavigasjon i nye produkter og tjenester. Midlene fra blant andre VRI Vestfold, Innovasjon Norge og Deltasenteret har bidratt til at vi har kunnet utvikle et innendørsnavigasjonssystem basert på beaconteknologi, sier Blystad.

Next Signal har også kjøpt beacons og spesialisert måleutstyr til bruk i utviklingen av systemet. Beacons er blant annet plassert ut på Blindeforbundets bygg i Oslo og T-banestasjonene Tøyen og Majorstuen. Representanter fra Norges Blindeforbund har med hell testet innendørsnavigering ved bruk av beacons for synshemmede i komplekse bygg og gitt gode tilbakemeldinger.

Stor tro på fremtiden

– Innendørsnavigering ved bruk av beacons er kjernen i «LocationCompanion» og en viktig del i «TravelCompanion», som dessuten har integrert ruteinformasjon fra Ruter. Teknologien gjør det enkelt å finne frem på reise og i større bygninger. Vi har jobbet med å få så god posisjonsnøyaktighet som mulig og vil fortsette arbeidet med algoritmeutvikling og posisjonsberegning, sier Myreng og Blystad.

De har siden oppstarten av Next Signal jobbet bevisst og målrettet med å skaffe nye relasjoner og potensielle markeder. Selskapet retter seg inn mot sykehus, hjemmetjenesten, museum, kollektivtrafikk og andre komplekse bygg hvor de kan installere nye beacons eller hekte seg på beacons med sine apper.

– Vi har blant annet styrket relasjonen til sluttbrukere som Norges Blindeforbund og Norges Døveforbund, samt opprettet kontakt med sentrale aktører innen kollektivtrafikk, museum og helse. Samarbeidet med SINTEF Digital har vært nyttig og vi har også opprettet kontakt og samarbeid med forsknings- og utviklingsmiljøet ved Høgskolen i Oslo og Akershus, samt lokale teknologibedrifter i Horten, forteller Myreng.

–  For innpass i markedet kan vi nevne at vi har kontakt med et firma som ønsker å bruke vår beaconteknologi på komplekse bygg generelt. Vi har også et tett samarbeid med LabWerk i Nederland, som fokuserer spesielt på beaconløsninger i museer, sier Blystad.

Next Signal har som mål å kommersialisere appene i løpet av våren/sommeren 2017.

– Beacons benytter seg av Bluetooth Low Energy. Dette er en standard som nå er tilgjengelig på alle nyere smarttelefoner og nettbrett. Vi har stor tro på Next Signals muligheter for nye markeder og samarbeidspartnere fremover, sier Blystad og Myreng.