Kurset gir kunnskap om ulike metoder for behandling av avløpsvann fra prosessindustri, industri, kommunalt avløp og olje/gassanlegg. Etter gjennomføring vil man være bedre rustet til å prosjektere, bygge, drifte og vedlikeholde tekniske vannbehandlingsanlegg.

Kunnskapen skal ha verdi for valg av ulike metoder og kombinasjoner, grunnleggende forståelse av prosess samt kunnskap for optimal drift inkludert bygging og vedlikehold av kultur.

Etter kurset skal man også kunne tyde driftsparametere og analyser.

Kursinnhold:

–       Begreper

–       Mekanisk rensing

–       Sulfid behandling

–       Biofilmanlegg, Sedimentering/ Flotasjon

–       Renseeffekter, Flokkulering, Bioaktivitet

–       Energi og fosfor/gjødselgjenvinning

–       Feilsøking mot bioaktivitet/ mikroskopi

–       Driftsrutiner

–       HMS

Underveis i kurset kjøres det flere gruppeoppgaver, hvor man løser utfordringer og finner muligheter, med bistand fra kursholder.

10-11.oktober, Tønsberg (sted kommer nærmere).

Les mer om kurset eller meld deg på her

Ved behov for ytterligere informasjon, ta gjerne kontakt.

Omega Engineering Omega Holtan AS

Kursadministrator

+47 33 34 99 99 |

www.omegaengineering.no

www.omegaholtan.no