Kompetansemegling handler om å koble bedrifter med forskningsmiljøer. Dette skjer ikke av seg selv, og vi ser det som nødvendig å ha dedikerte personer som aktivt kan jobbe med koblingen. De kalles kompetansemeglere og deres oppgave er å koble bedrifter som har FoU utfordringer til riktig forskningmiljø. I tillegg kan de hjelpe med veiledning til bedrifter i forhold til offentlige virkemidler som kan være med på å finansiere samarbeidsprosjektene.

Dersom din bedrift ønsker et gratis møte med kompetansemeglere i Vestfold, er du velkommen til å ta kontakt med oss:

Mikronano teknologi: Ole Henrik Gusland, [email protected]

Maritim, olje og gass: Marius Imset, [email protected]

Grønn forskning – landbruk, Harald Hetland, [email protected]

Vannrenseteknologi, Sanda Knutson, [email protected]

 

Oversikt over kompetansemeglere i VRI.