VRI Vestfold er hedret med gjev kommunikasjonspris for god og levende formidling i 2016.

Prisen ble delt ut i Fornebu under VRIs storsamling, som arrangeres en gang i året. Her møtes alle som regionalt og nasjonalt jobber for innovasjon gjennom Forskningsrådets VRI-program (Virkemidler for regional innovasjon).

VRIs kommunikasjonspris deles ut til den VRI-regionen som utmerker seg med god og levende formidling, og i år vant VRI Vestfold prisen sammen med tre andre regioner.

– Moro å få denne prisen. Dette gir alle oss som jobber i VRI Vestfold inspirasjon til å satse enda mer på god kommunikasjon og formidling av resultatene, sier Sanda Knutson.

Hun er delprosjektleder i VRI Vestfold og opptatt av å vise omgivelsene hva VRI har fått til av regional utvikling. For det er ikke lite.

VRI handler om regional verdiskaping gjennom at aktører fra ulike fagmiljøer samarbeider og deler kunnskap med hverandre. Samtidig som bedrifter kan arbeide med utvikling via forskning, kan forskningsmiljøene benytte bedriftene og deres ansatte i undervisningen. Hensikten er å få til nyskaping.

I Vestfold eies VRI-prosjektet av Verdiskaping Vestfold, som ledes av fylkeskommunen og består av 14 likeverdige partnere. Høgskolen i Sør-Øst Norge er juridisk kontraktspartner på vegne av partnerskapet.

Prosjektleder for VRI Vestfold er Anne Kari Botnmark og delprosjektledere er Marius Imset, Ole Henrik Gusland, Harald Hetland og Sanda Knutson.

De arbeider med å få fram gode forskningsprosjekter til regionale, nasjonale og internasjonale finansieringsordninger.

– Kommunikasjonsprisen viser at jobben vi gjør sammen i VRI Vestfold er blitt lagt merke til. Vi fokuserer på kvalitet i nyhetene våre og på å informere om arbeidet vårt, spesielt om bedriftsprosjekter som er koblingspunkt mellom FoU-miljøer og bedrifter, sier Knutson.

I løpet av året er artikler publisert jevnlig på hjemmesiden vri-vestfold.no, som igjen er koblet til fylkeskommunens nettside. Videre er nyhetsbrev sendt hver uke til prosjekteiere, bedrifter og andre samarbeidspartnere og en jobb er gjort for å få ut saker i media.