Innovasjon Norge fikk et oppdrag fra Kulturdepartementet på nærmere 30 millioner kroner. Oppdraget er ment å bidra til vekst og verdiskaping innen kulturell og kreativ næring. For mer informasjon, les her.