I slutten av januar ble det gjennomført en vellykket idéverksted innen delprosjekt grønn forskning – landbruk. På samlingen deltok rundt 40 personer, alt fra forskere, rådgivere, representanter fra næringslivet og det offentlige. Målet med samlingen var å presentere forsknings- og utviklingsbehov fra næringslivet og danne samarbeidsformer for å møte utfordringene næringslivet har innen innovasjon. Mer om saken kan du lese her.