Fantasifabrikken vil bringe middelaldergutten Brage til filmlerretet. Og bygge opp en solid middelaldergate som etter innspillingen kan brukes i undervisning og som besøksmål.

Ikke akkurat småplaner Anne Thovsen og Morten Myklebust i Fantasifabrikken AS i Tønsberg har fremover. Så er også ekteparet kjent for å være særlig kreative og tenke stort. I 1995 startet de produksjons- og utviklingsselskapet som arbeider med tegneserier, barnebøker, barnefilmer og annen underholdning for barn. De har klart det gjennom tjue år med «Den lille traktoren Gråtass» å skape et univers gjennom bøker, teater, musikk og filmer som går hjem hos både liten og stor.

Nå er de i gang med et kortfilmprosjekt med «Middelaldergutten Brage», som kom ut i bokform for ni år siden.

– Kortfilmen er tenkt som en del av et samarbeid med Norsk institutt for kulturminneforskning og Slottsfjellsmuseet. Prosjektet handler om å få barn interessert i historien, koble sammen underholdning og undervisning, sier Anne Thovsen og Morten Myklebust.

Støttet med VRI-midler

Fantasifabrikken, som holder til i en bygning i rød teglstein prikk lik en gammeldags fabrikk på samme eiendom som ekteparets bolig på Eik, har også utviklet og produsert «Stubbefolket» gjennom TV-serier og teaterforestillinger.

At Thovsen og Myklebust har skapt Brage som middelaldergutt, er ikke tilfeldig. Ekteparet er selv svært interessert i historie og synes spesielt middelalderen er en spennende tidsperiode i Norge. Når de nå bringer «Middelaldergutten Brage» til filmen med en helt ny fortelling, er tanken å få barn så fascinert og oppslukt av historien at de selv har lyst til å besøke museer og lære mer om norsk historie. Uten påvirkning fra mamma eller pappa.

– Vi ønsker å benytte populærkulturen som film og YouTube som konkret formidlingsform og få flere uttrykksformer og fagområder til å jobbe på lag, sier Thovsen.

Den første boken om den rundt ti år gamle Brage som levde i første halvdel av 1200-tallet, utkom i 2007. Men allerede året før ble spenningshistorien brakt ut til folket gjennom Tønsbergs Blad med den tids interaktivtet. Leserne ble tildelt oppgaver og måtte veksle mellom avisens nettsider og Tønsbergs gater for å finne svaret eller lete i Brage-bøkene. En forgjenger til dagens Pokémon GO!

Fantasifabrikken har i forprosjektet med støtte fra VRI Vestfold (Virkemidler for regional innovasjon) kartlagt ulike potensielle samarbeidspartnere og utviklet en ny type storyboard.

– Den er svært detaljert og tar for seg hvordan hver enkelt scene i filmen skal skytes. En stor og tidkrevende jobb, men storyboarden vil fungere som et godt og effektivt verktøy i det videre arbeidet. Kortfilmen blir et stort løft og vi tenker å koble den opp mot YouTube slik vi har gjort med Gråtass, sier Myklebust.

Vil bygge permanent middelaldergate

Forprosjektet har også fått tilskudd fra Viken Filmsenter. Mens Fantasifabrikken er eksperten på formidlingsbiten og det filmfaglige, tar Slottsfjellmuseet seg av den pedagogiske biten om hvordan Brage-filmen kan brukes i undervisning, mens NIKU kvalitetssikrer det faglige innholdet. Sammen ser aktørene fra de ulike fagfeltene store muligheter i hvordan filmmediet kan brukes til å formidle forskningsresultater. Kortfilmen skal lages uten dialoger med tanke på et internasjonalt marked.

– I tillegg vil Kulturarv i Vestfold fylkeskommune se det langsiktige perspektivet i at dette vil kunne bli et langvarig formidlingsområde. Det er nettopp i samarbeidet med ulike fagfelt vi ser suksesskriteriene. Nå gjenstår å få dette bekreftet i praksis ved å lage kortfilmen om Brage i middelalderen. Vi ser mulighetene for å videreutvikle og benytte både kunnskap og gjenstander i etterkant med utgangspunkt i flere ulike fagfelt, som for eksempel pedagogisk, filmteknisk, søm og trehåndverk, sier Thovsen.

I tilknytning til Slottsfjellmusett ønsker Fantasifabrikken å få bygd opp et solid filmsett, ikke bare en kulisse som pakkes ned etter at filmen er ferdig innspilt. Et filmsett som består av en reell middelaldergate som kan brukes som et besøksmål i ettertid og i pedagogisk sammenheng av museet.

– Det vil bli helt unikt i Tønsberg og nasjonalt sett. En permanent middelaldergate vil også forsterke Middelalderfestivalen som arrangeres på Slottsfjellet og kan for eksempel også brukes til leirskole hvor elevene kan leve som i middelalderen. Både kommunen og Riksantikvaren stiller seg positive til dette, sier Myklebust.

Humor og spenning

Han er illustratøren, designeren og manusforfatteren i Fantasifabrikken og som har alle ideene, mens Anne Thovsen administrerer det hele og tar seg av forretningsbiten som produsent, daglig leder og styreleder. Middelaldergaten er allerede bygd i 3D på datamaskinen for å se hva som fungerer og ikke fungerer.

– Hva skal til for å underholde barn i dag?

– Humor, spenning og fremdrift. Det er stammen. Og så må vi ha noe å pakke det inn i. Karakterene må være troverdige, barna må kunne kjenne seg igjen. Og dramaturgi er viktig, sier ekteparet.

De har jobbet med middelalderen siden 80-tallet i bokform og brenner for faget å formidle til barn.

– Brage i filmmediet blir med en spenningshistorie for barn som skal være riktig historisk, men også det motsatte. På den måten kan filmen brukes av museet både som underholdning og til diskusjon i etterkant om hva som er ekte og hva som ikke er ekte fra middelalderen i filmen. Vi lager noen korte pedagogiske snutter i tillegg til underholdningsbiten, forklarer Myklebust, og legger til:

– Det vi kan ha riktig, skal være riktig historisk som bygningsmasse og klær. Så er jo spørsmålet: Vil barna lære noe og har de lyst til å oppsøke museer etter å ha sett Brage-filmen?

– Det er det vi skal forske på om vil fungere. Vi mener jo at det vil fungere, men ønsker å få det dokumentert og komme frem til et resultat som andre aktører kan nyttiggjøre seg av senere. Det blir morsomt å sette i gang med kortfilmen, finne riktige skuespillere og så videre. Her tenker vi også et mulig samarbeid med kommunen om å få med ungdom som dropper ut av videregående, sier Thovsen.