Jan Gustav Heber ved Domestech vil gjøre huseierens liv enklere. Hittil har folk måttet forholde seg til flere forskjellige styringssystemer, knyttet til for eksempel innbrudd, brann eller varsling om vannlekkasje. Men Domestech utvikler en modell som skal gjøre det mulig å styre alle funksjonene fra en og samme sentral og gjerne via mobilen.

– Med såkalte intelligente smarthusløsninger kan folk føle seg mer komfortable når de er hjemme og trygge når de er borte, men det er langt fra alle som investerer i slike løsninger i dag, sier Jan Gustav Heber.

– Du har kanskje hørt om at man kan ringe hytta varm, sier han spørrende.

– Og så har jo mange installert innbruddsalarm i huset som man setter på når man forlater hjemmet og skrur av når man kommer tilbake. I nyere hus kan det hende lyset slår seg på automatisk når du går inn i rommet. Alt dette er såkalte smarthusløsninger. Men fortsatt er det dessverre slik at en del disse smarthusløsningene har begrenset funksjonalitet, utvalg, fleksibilitet, brukervennlighet og ikke minst er det kostbart, fortsetter han.

Mister Smarthus

47-åringen fra Nøtterøy startet firmaet Domestech i februar 2014 og holder til i inkubatoren Silicia i Forskningsparken. Gründeren har avsluttet et forprosjekt med støtte på 200.000 kroner fra VRI Vestfold, og foran han på bordet står «babyen hans» – en prototype av et nytt styringssystem som man i teorien skal kunne betjene alle funksjoner i huset på en enkel måte.

– Ja, det må være så brukervennlig at både sønnen min på 11 år og moren min på 88 år klarer å bruke det, sier han og trekker på smilebåndet.

Domestech vil i størst mulig grad kombinere eksisterende teknologi med å utvikle nye produkter.

– Tanken er at vi skal lage et overordnet system som styrer alt, men at brukeren selv har mulighet til å overstyre systemet. Det vil si at hvis lyset slås på automatisk til et bestemt tidspunkt eller med en bestemt belysning, så kan man fortsatt benytte dimmeren på veggen til å få sterkere lys dersom det er ønskelig, forteller Heber ivrig.

På gli med støtte fra VRI

Det var via Ole Henrik Gusland ved IMST at Jan Gustav Heber kom i kontakt med den vietnamesiske doktorgradsstudenten Anh-Tuan Thai Nguyen.

– Takket være blant annet støtten fra VRI Vestfold, kunne jeg leie hans ekspertise på kortutlegg samt analogt og digitalt design. Han har vært til stor hjelp, og holdt kontakt med firmaet i Kina som har produsert kortene, sier Heber.

Han har også fått støtte fra Innovasjon Norge og føler nå at han er på god vei til at produktet kan bli en realitet. Heber lar seg heller ikke skremme av tanken på at en del innovative bedrifter ser på tilsvarende løsningene.

– Det gjelder bare å tenke framover og være enda smartere, sier han.

Fra lukket til åpen standard

Tradisjonelt sett har produsenter av enheter, som naturlig ville passe inne i et «smart» -hus, typisk valgt å gå for en lukket kommunikasjonsprotokoll. Dette gjør at brukeren får flere individuelle systemer å forholde seg til. Åpen standard er ikke mulig å oppnå så lenge enhetene kommuniserer over en lukket standard, og effektivt hindrer andre aktører fra å integrere disse inn i sine mer helhetlige styringssystemer.

– Vi ser at denne tendensen er i ferd med å snu innenfor mer innovative miljøer. Trenden er at flere fokuserer på sitt kjerneområde og utleverer informasjon som gjør det mulig å integrere enheten inn i et større system, sier Heber og tilføyer;

– Fordelen er at de som er gode på sine ting gjør det, mens de samtidig overlater deler som ligger utenfor deres kjerneområde til andre aktører. Dette er en løsning som vil komme forbrukeren til gode både når det gjelder funksjonalitet og pris, sier Jan Gustav Heber.

Gir flere muligheter

Domestech AS ønsker å være pådriver for løsninger basert på en åpen standard. Ved å tilby en komplett plattform for trådløs kortkommunikasjon er håpet at mange aktører vil benytte seg av denne muligheten i å komme seg inn på et nytt marked.

I prosjektet Domestech fikk støtte til fra VRI, har de laget en Universell BlåTann (UBT) modul for integrasjon inn i både eksisterende og nye produkter som typisk vil være egnet i et generelt «smart» -hus system. Istedenfor at produsenter av f.eks. lys/varmekilder bruker penger og ressurser til å utvikle sine egne lukkede systemer, skal man komme frem til et generelt design som med enkelhet kan integreres inn i deres produkter. Modulen skal være så liten at en integrasjon ikke skal medføre store designmessige endringer i eksisterende produktportefølje. Samtidig skal det være så billig at det er liten grunn økonomisk til ikke å integrere den. Motivasjonen for produsentene skal være økt markedspotensial med minimal risiko i form av innvesteringer og redesign.

– Nå er prototypen klar til å demonstreres, og enheter kan både legges til og koples fra styringsenheten, forklarer Heber.

«Blå tann» i alle land

I sin endelige utgave skal forskjellige produsenter kunne integrere UBT modulen inn i sine produkter. Samtidig vil Domestech kunne tilby å tilpasse programvare og hjelp til integrasjon etter behov. UBT modulen vil forhåpentligvis virke som en katalysator når det gjelder utviklingen av mer avanserte kontrollsystemer. Resultatet vil være at flere produsenter vil kunne tilby et åpent grensesnitt for trådløs styring av sine produkter. Dette vil forhåpentligvis skape en økende utbredelse av teknologi innenfor områder som «smarthus» og velferdsteknologi. Samtidig er Bluetooth en internasjonal standard slik at det vil være enkelt å tilby denne tjenesten til aktører i andre land.