Den 14. april 2015 kan du delta på Innovation Day 2015 i regi av Maritimt & Offshore forum. Arrangementet støttes av VRI Vestfold. Du kan lese mer om programmet her.