Energiøkonomisering er et viktig område for å gjøre samfunnet mer miljøvennlig og økonomisk bærekraftig. VRI Vestfold/Grønn forskning gratulerer Smart Tek Energi med innvilget søknad om kvalifiseringsmidler hos Oslofjordfondet for et prosjekt som har fokus på fremtidsrettet energisparing i veksthus. Vi vet at i et veksthus med mange planter som puster, avgis mye vann til lufta. Dersom lufta blir ventilert ut for å holde luftkvaliteten på riktig nivå, blir energitapet stort.

SmartTekEnergi har utviklet et nytt avfukting- og tørkesystem som det er søkt om patent for. Systemet bygger på kjent teknologi, – satt sammen på en ny måte. Ideen om et nytt system er framkommet etter behov hos gartnere, samtidig som det er et resultat av 25 års erfaring innen avfukting og tørking. Søfteland har erfaring fra ventilasjonssystemer i svømmehaller som har kommet til nytte under utviklingsprosessen.

Avfukteren produseres av en anerkjent norsk leverandør. Ny avfukter bygger på prinsippet om at luftfuktighet ikke luftes ut, men omgjøres til varme. Dette er også mulig fra andre leverandører. Men det unike med dette systemet er at det kan benyttes ved høye temperaturer, er fleksibelt og kan fordele varme der det er behov. Eksempelvis kan varmeoverskudd fra en fabrikk utnyttes til fjernvarmenett eller til nabobygg. SmartTekEnergi vil med denne oppfinnelsen spare kunder for mye energi og penger. Vann avfuktes fra tørkeluften, og varmeenergien utnyttes i veksthuset. Teknologien forventes å kunne overføres også til helt andre områder hvor tørking inngår i produksjonsprosessen.