Hortensbedriften SensoVANN har bl.a. med støtte fra VRI Vestfold utviklet et alarmsystem som kan gi en tidlig beskjed dersom drikkevannet blir forurenset. Dette alarmsystemet kan forhåpentligvis redde liv.

Slik det er i dag, kan det være en utfordring for vannverkene å finne ut hvor det har skjedd en forgiftning av drikkevannet kjapt nok. Kanskje skyldes forurensningen hull i et rør, men det tar tid å oppdage hvor dette røret befinner seg hen, ettersom man ikke har noen sensorer plassert rundt omkring i vannettverket. Dermed blir det ofte oppdaget for sent – først etter at folk har blitt syke.

Dette ønsker SensoVANN å gjøre noe med, og har med blant annet søkt om støtte fra VRI til å videreutvikle sin idé.

Pengestøtten fra VRI har hjulpet SensoVANN med å utvikle en prototyp av en sensor som kan plasseres i vannettverket. Sensoren har som mål å oppdage farlige og helseskadelige mikroorganismer og kjemikalier i vann. Alarmsystemet som SensoVANN har utviklet vil kunne overvåke vannkvaliteten kontinuerlig og gi beskjed umiddelbart dersom vannet blir forurenset.

Forskning med bio-polymerteknologi

I VRI prosjektet har SensoVANN benyttet polymer-optikk og ørsmå polymer-kanaler (mindre enn en millimeter i bredden) i alarmsystemet. Igjennom disse kanalene kan det renne væske som for eksempel vann, blod, eller gass. Med et slikt system kan man oppdage farlige kjemikalier som kan forårsake kreft, akutte giftstoffer eller tungmetaller.

I praksis har man tatt polymerbrikker med levende bakterier eller gjærceller som sender ut lys eller endrer betingelsene for utsending av lys når de møter giftige stoffer i vann. Det er ikke alltid mulig å se eller smake at vannet er farlig å drikke, men drikker man det over tid kan det være skadelig for helsen.

Måleparameteret er hvorvidt cellen dør eller ikke, på samme måte som fisk i en elv med mye forurensning. SensoVANN har bare benyttet celler i stedet for fisk, men i prinsippet blir det det samme.

Marked i hele verden

Fordelen med dette instrumentet er at det er laget ved hjelp av mikroteknologi og et billig plastmateriale, noe som gjør at det blir en lavere kostnad. SensoVANNs produkt vil være billig sammenlignet med annet utstyr som finnes på markedet.

Bedriften som holder til i Forskningsparken ved HBV har forskjellige løsninger for forskjellige markeder. Her i Norge vil det trolig være størst behov for å overvåke mikrobakterier, mens andre land kan ha et større behov for å oppdage bakterier som skyldes kjemikalieutslipp fra fabrikker. Ifølge SensoVANN finnes det ikke noen lignende produkter som kan oppdage så mye.

Lovende utsikter i Kina

Sensovann har gjort undersøkelser som tyder på at Kina spesielt har behov for, og ser verdien av et slikt produkt. Dette landet har et stort problem med forurenset vann. Produktet som er utviklet av SensoVann vil kunne gi en alarm hvis vannet ikke er greit å drikke, men renser altså ikke vannet.

Ledelsen i SensoVANN sier til VRI Vestfold at de har spesielle områder i Europa, – og spesielt Kina som mål, og etter hvert også USA.

Støtten fra VRI Vestfold har ført til at SensoVANN har kunnet teste ut sin idé om et alarmsystem for vannanalyse. Produktet vil trolig kunne være på markedet – kanskje allerede om et par år. VRI prosjektet har også ledet til et EU-prosjekt – H2020 SME Instrument – innvilget for SensoVANN som skal videreutvikle og markedsføre produktet.