Høsten 2016 kan du velge fag “Vann- og miljøteknologi” på Høgskolen i Sørøst-Norge. Faget er tenkt som et praktisk fag som er relatert til vannbransjen. Du får innsikt i vannbedrifter og kjennskap til det bedriftene jobber med. Derfor tilbyr vi delvis undervisning i bedriftene. Ansvarlig for undervisningen kommer fra Vannklygen: Krüger Kaldnes, Asplan Viak og Vestfold Interkommunale Vannverk. Les mer om faget her.