Det er glede å invitere styringsgruppene, VRI medarbeidere, nettverksledere, fylkeskommunene og Forskningsrådet til en læringsarena hvor det deles foreløpige resultater fra forskningsprosjektet og diskutere hvordan disse kan brukes for å fremme innovasjon og innovasjonsevne.

Om selve prosjektet, programmet og påmeldingen kan du lese ved å klikke her.

Velkommen!