Dersom du vil søke EU-midler fra Horisont 2020, kan du søke midler fra Forskningsrådet (PES2020). Midlene kan hjelpe til å finne partnere, utlysninger og du kan få støtte itil å skrive EU-søknaden. For mer informasjon, trykk her.