Velkommen til prosjektverksted – til Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Campus Vestfold, 25. november 13.00-15.00.

Rom: Malmøya C2-13

Prosjektverksted er et tilbud til bedrifter som vil lære mer om å strukturere forskningassisterte prosjekter til bruk i søknader til ulike finansierings-ordninger. Prosjektverkstedet vil gi gamle og nye søkere en mulighet til å få tips og råd om hva som skal til for å lykkes med søknader til Innovasjon Norge, Oslofjord Fond, Norsk Forskningsrådet. Kursholder er Dag Oscar Oppen Berntsen, Regionalansvarlig Telemark i Forskningsrådet. Sanda Knutson fra VRI Vestfold stiller med råd og tips.

Tema for dagen: 

«Hvordan strukturere et godt forsknings- og utviklingsprosjekt?»

13.00 – Velkommen v/Geir Bergersen og Sanda Knutson

13.10 – Prosjektbeskrivelsen v/Dag Oppen Berntsen

·         Utlysningene og formelle krav til søknad

·         Gå gjennom et søknadskjema trinn for trinn, inkl. budsjett og finansiering

·         Gå gjennom mal for prosjektbeskrivelsen avsnitt for avsnitt – hva bør stå der?

·         Hva skal til for å få god karakter i fagvurderingen?

15.00 – Avslutning

Påmelding til [email protected] innen 24.11.2015.