I POPART prosjektet skal det utvikles ganske spennende teknologi som dreier seg om at animasjoner som legges på filmen kan vises i kameraet samtidig som de virkelige skuespillerne filmes. Bedriften Labo Mixed Realities fikk gjennomslag for sin idé i Horisont 2020 programmet. Artikkelen om saken kan du lese på forskningsrådets nettside. Mer om Horizont2020 program kan du lese her.